De weg naar gerechtigheid!

De weg naar gerechtigheid kan kort, maar kan ook zeer lang zijn. Dat ligt aan het feit wanneer jij besluit om de keus te maken om deze weg in te slaan en dit pad te gaan bewandelen. De verjaringstermijn voor seksuele misdrijven met minderjarigen wordt verlengd van 10 tot 15 jaar (Carina Govaert). Het Strafwetboek bestraft de belangrijkste vormen van seksueel misbruik van minderjarigen met criminele straffen, dat betekent dat de de slachtoffers, jij dus, tot nu 10 jaar de tijd hadden, vanaf hun 18e levensjaar, om een strafvordering in te stellen. De verjaringstermijn bedraagt in principe 15 jaar voor een niet-correctionaliseerbare misdaad, maar de meeste feiten wordt gecorrectionaliseerd.


De onderdelen van deze weg zijn:

 

Politie:

Hier kunt u aangifte doen.

 

Openbaar Ministerie [O.M.]:

De O.v.J. beslist of de verdachte van het gepleegde feit, wel of niet vervolgt wordt.

 

Terechtzitting:

Op de terechtzitting veroordeelt de rechter of er voldoende bewijs is tegen de verdachte en hij beslist dan of de verdachte schuldig is en wat zijn [of haar] straf zal zijn. De uitspraak van de rechter, het vonnis, wordt dan uitgesproken en de rechter zal een straf opleggen. De O.v. J. zorgt ervoor dat die wordt uitgevoerd.

 

Kosten & Vergoeding:

Een advocaat inschakelen kost geld en het basistarief € 140,- per uur en daar komt dan nog BTW er bij + eventuele andere financiële kosten, zoals reis - en deurwaarderskosten.

Indien het slachtoffer via het straf recht de geleden schade op de dader wil verhalen, zal de O.v.J. deze eis tijdens de rechtszitting aan de rechter voorleggen.