Kosten & Vergoeding:

 

 

Schikking [transactie]

 

Een schikking komt neer op seponeren onder voorwaarden. De OvJ. ziet af van verdere rechtsvervolging, als de verdachte bijvoorbeeld een schikkingsbedrag betaalt of de schade van het slachtoffer vergoedt. Andere voorwaarden zijn eveneens mogelijk. Ook in het geval van een schikking kan bezwaar aangetekend worden bij het gerechtshof. De hulp van een advocaat of een medewerker van een Bureau voor Rechtshulp is bij het opstellen van zo'n bezwaarschrift wenselijk. 

 

Kosten  van een gerechtelijke procedure,  1997.

 

Advocaat.

Een advocaat inschakelen kost geld. Het basistarief ƒ 280,00 per uur. Daar komt 17,5 % BTW bij + eventuele andere kosten, zoals reis – en deurwaarderskosten. Het is verstandig in een eerste gesprek te vragen hoeveel uur de advocaat denkt aan de zaak te besteden. Een aantal advocaten brengt niets in rekening voor zo’n eerste informatief gesprek van ongeveer een half uur. Informeer voor alle zekerheid vooraf. Overigens is het in enkele zaken voorgekomen dat de kosten van de advocaat op de dader verhaald konden worden.

 

Griffierecht.

Voor het aanhangig maken van een zaak bij de burgerlijke rechter is griffierecht verschuldigd. Dit is een bijdrage in de kosten van de rechtspraak. Afhankelijk van de soort zaak ligt de hoogte van dat bedrag bij de kantonrechter tussen ƒ 85,00 en ƒ 280,00. Bij de arrondissementsrechtbank varieert dit bedrag van ƒ 280,00 tot meer dan ƒ 1.000,00. Deze bedragen worden soms gewijzigd door de overheid. Informeer daarom vooraf.

 

Financiële tegemoetkoming.

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen en het eigen vermogen kan aanspraak gemaakt worden op een financiële tegemoetkoming van de overheid in de kosten van een advocaat en het griffierecht. Er wordt altijd een eigen bijdrage gevraagd. Die kan variëren van ƒ 110,00 tot meer dan ƒ 1.300,00. De precieze bedragen worden regelmatig gewijzigd. Bij de gemeente, het bureau voor rechtshulp en de afdeling servicevoorlichting van het Ministerie van Justitie [telefoonnummer: 070.3706.850] zijn de exacte bedragen bekend. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage moet het formulier: ‘verklaring omtrent inkomen en vermogen’ ingevuld worden, dat bij het gemeentehuis verkrijgbaar is. In de brochure: U wilt rechtsbijstand’. Is uitgebreide informatie over de financiële tegemoetkoming door de overheid opgenomen en op te vragen bij: Ministerie van Justitie, afdeling Service-voorlichting, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

 

Overige kosten.

 

Bij een gerechtelijke procedure kunnen nog meer kosten kijken, zoals voor het oproepen van getuigen en deskundigen en voor het inschakelen van een deurwaarder. Bedenk ook dat er financiële risico’s verbonden zijn aan het voeren van een civiele procedure. De rechter kan de verliezende partij veroordelen om ook de kosten van de tegenpartij te betalen. Meer informatie over de kosten die bij een civiele procedure komen kijken, staat in de brochure: kosten van een gerechtelijke procedure en is op te vragen bij: Ministerie van Justitie, afdeling Service-voorlichting, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag