Openbaar Ministerie:

 

De rol van het Openbaar Ministerie.

 

Het is de OvJ. die beslist of de verdachte wel of niet vervolgd wordt.

 

De OvJ. heeft drie mogelijkheden:

·    Ten eerste kan hij besluiten niet tot vervolging over te gaan. Dit heet 'sepot'.

·    Ten tweede kan hij in bepaalde gevallen de verdachte een schikking aanbieden. Dit heet 'transactie'.

·    Ten derde kan hij de verdachte vervolgen. Dit betekent dat hij de zaak voor de rechter zal brengen.

 

Wees erop bedacht dat OvJ. zich louter door juridische en zakelijke overwegingen laat leiden bij de keuze uit de drie voornoemde mogelijkheden. Zolang de OvJ. de zaak in behandeling heeft, kan het slachtoffer een persoonlijk gesprek met hem aanvragen. Ook kan informatie ingewonnen worden bij de afdeling Slachtofferinformatie van het parket van de Officier van Justitie.