Justitiële Weg:

 

De politie is de eerste stap die genomen moet worden. In het proces dat een slachtoffer van seksueel geweld kan doorlopen, vanaf het moment dat zij of hij besloten heeft om naar buiten te treden met het gebeurde, kunnen grofweg drie fasen worden onderscheiden:

 

  1. een aanloopfase waarin het slachtoffer het gebeurde aankaart bij een vertrouwenspersoon;
  2. een actiefase, waarin het slachtoffer de zaak aanhangig maakt bij de politie, een ander meldpunt [bv.: SAS2000] of een advocaat en/of zich aanmeldt als hulpvrager bij een hulpverlenende instelling [bv.: Slachtofferhulp] en waarin de eerste opvang plaats kan vinden;
  3. de vervolgfase: de afhandeling van de (aan)melding door de politie, het meldpunt, de advocaat en/of de hulpverlenende instanties Bij elk van deze fasen zijn verschillende personen, organisaties en instanties betrokken. 

 


Openbaar Ministerie O.M.:

 

Op het gebied van de rechtshulpverlening zijn verschillende instanties en personen werkzaam.

 

In het kader van deze almanak zijn met name relevant:

      •advocaten (inclusief letselschade-advocaten)

      •Bureaus voor Rechtshulp

      •de ledenservice van vakbonden

      • rechtsbijstandverzekeraars 

    De rechtshulpverlening in Nederland loopt in de meeste gevallen via advocaten.

    Het beroep van advocaat is vastgelegd in de Advocatenwet. 

 

Bij de Vereniging van Letselschade-Advocaten (LSA) zijn advocaten aangesloten die zijn gespecialiseerd in juridische bijstand aan mensen die letsel hebben opgelopen als gevolg van een misdrijf of ongeval. Alle leden van de Vereniging LSA  hebben een opleiding gevolgd die specifiek gericht is op het regelen van letselschade.


Terechtzitting:

 

Er zijn 19 Rechtbanken verdeeld over ons land,

dus er is er altijd wel een in de buurt.

Na vonnis kan hoger beroep aangetekend worden

door beide partijen en schuift uw zaak door naar

één van de 5 gerechtshoven. Als laatste hoger beroep

is de Hoge Raad der Nederlanden.