Groot Landelijk Onderzoek 2018

Landelijk Onderzoek? Ja, naar wat? Er wordt zoveel onderzocht, maar naar Seksueel Misbruik van Jongens door Mannen. Naar Lichamelijk, Geestelijk en Zinloos Geweld? Naar Discriminatie in Nederland? Ja, als er een homostel in elkaar geslagen wordt, dan staat het bol in de media, social media en internet. 

Maar wat zijn nu echt de cijfers, waar iedereen van zegt: nou dat valt wel mee, in Nederland zijn wij best wel tolerant. Er zijn ongeveer 12.000.000 volwassen mensen van 18 jaar en ouder, misschien meer of minder, als daar nou eens 1 % mee zou doen aan een Groot Landelijk Onderzoek, dan zouden we een landelijke dekking hebben van ruim 120.000 Nederlanders. Zouden we dan nog de jeugd erbij betrekken van 10 tot 18 jaar, dan komen er zo nog wel enkele honderdduizenden bij. 

Maar wie zou dat nu kunnen gaan organiseren? SAS2000? Nou echt niet, maar een paar ministeries, grote landelijke organisaties, zoals Transact, GGD, Jeugdzorg, en misschien Stichting Doen.

SAS2000 doet u in ieder geval een opzetje om verder voor het internet uit te werken, want via internet heb je het grootste bereik anno 2018.

 

Graag reacties via de bekende kanalen!

1 Huishoudboekje

Dit is het eerste deel: het Huishoudboekje is samengesteld uit meerdere vragen, die tot dienst hebben om bepaalde zaken te filteren, zoals of u vrouw of man bent, of u wel of niet gelooft, of u wel of niet werk hebt, in welke plaats, provincie u woont. Maar ook, i.v.m. onze culturele samenleving, uit welk land u of uw voorouders afkomstig zijn, maar ook wat voor opleiding u heeft genoten en ik welke leeftijdscategorie u behoort en zo zijn er nog meerdere vragen, die ons kunnen helpen een visie, oordeel en misschien een uitkomst te kunnen geven.


4 Lichamelijk Geweld

Lichamelijk geweld: Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis). Er is altijd sprake van een machtsverschil tussen dader en slachtoffer. Uit onderzoek blijkt dat plegers de meest kwetsbare personen kiezen, als slachtoffer. Een ander kenmerk van huiselijk geweld is de omstandigheid dat dader en slachtoffer (waaronder ook minderjarige slachtoffers) desondanks - en soms noodgedwongen – blijvend deel uitmaken van elkaar’s leef- en woonomgeving. Hiermee hangt samen dat huiselijk geweld vaak een stelselmatig karakter heeft en er een hoog recidiverisico is. Geweld in het gezin gaat vaak met andere problematiek gepaard, zoals spanningen tussen echtgenoten, werkloosheid of verslaving.

2 Seksueel Misbruik

Het tweede deel is duidelijk want dat gaat over seksueel misbruik. Dit is voor velen een zwaar onderwerp, wanneer je er mee te maken hebt, terwijl anderen er helemaal niets mee hebben. De vragen gaan natuurlijk over dit onderwerp, of u er ooit iets van gehoord hebt, of u er ooit iets mee te maken hebt gehad, in uw familiekring en/of vriendenkring, of gewoon toevallig in uw straat. U kan er ook mee te maken gehad hebben via het onderwijs, of u volgt het dagelijkse nieuws op de TV.


5 Geestelijk Geweld

Geestelijk geweld: Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis). Er is altijd sprake van een machtsverschil tussen dader en slachtoffer. 

 

3 Incest

Het derde deel gaat over incest. Dat is ook seksueel misbruik, doch hier is de relatie tussen het slachtoffer en de dader altijd een familie en/of bloedband. Ook hier behoeft u hier nooit mee in aanraking gekomen te zijn, doch het kan belangrijk zijn wat uw kennis hierover is, uw gedachtegang en wat u zou doen wanneer u er onverhoopt mee te maken zou krijgen.


6 Zinloos Geweld


Werkelijkheid!

 

Hoe krijg je vandaag de dag gelijk?

 

Door je tegenstander te intimideren! Door zeer luid te schreeuwen tegen je tegenstander! Door je tegenstander fysiek te bedreigen met lichamelijk geweld! Door verbaal geweld! Door je tegenstander uit de weg te ruimen.

 

Hoeveel mensen moeten op deze manier behandeld worden, voordat JIJ inziet dat JIJ uiteindelijk de verliezer bent!

 

Hoeveel mensen moeten in het ziekenhuis belanden, voordat JIJ inziet dat JIJ uiteindelijk het slachtoffer bent!

 

 

Hoeveel mensen zullen er eerst moeten sterven, voordat JIJ inziet dat JIJ van binnen allang gestorven bent!7 Discriminatie  Artikel 1 van de Grondwet is het eerste artikele in het hoofdstuk van de grondrechten. Het artikel verwoordt het gelijkheidsbeginsel en het verbod op DISCRIMINATIE. De tekst van het artikel luidt als volgt:

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld." 27 okt. 2004