.... en van incest, dus seksueel misbruik door een familielid of door iemand die tot de familie behoort.


INCEST of bloedschande duidt op geslachtsgemeenschap tussen mannen [vrouwen] die familie van elkaar zijn, zoals vader en zoon. INCEST wordt omschreven als ontuchtige handelingen met je eigen zoon, of dochter, dat minderjarig is, en/of stiefkind en of pleegkind is. Maar ook zijn pupil of een aan zijn zorg, opleiding of aan zijn waakzaamheid toevertrouwde minderjarige jongen [meisje].

 


Mythes over jongens:

Mythes over Misbruik bij Jongens.

Mythes zijn verhalen waar er een soort van grond van bewijs is. Dit bewijst echter de mythe niet, hoewel dit een hardnekkig bestaan blijft leiden. Als we zelf in de volgende mythes geloven en blijven geloven dan is dat een rem op herstel. De anderen zullen ons hopelijk volgen en de mythes laten voor wat ze zijn: verhaaltjes die ons werden ingepeperd om de waarheid niet te zien.

 

·         zo lang deze mythes bestaan en vanaf de jongste jeugdjaren worden aangeleerd, zullen seksueel misbruikte jongens en mannen waarschijnlijk niet op de nodige erkenning en hulp kunnen rekenen.

 

·         zo lang de 'maatschappij' deze mythes gelooft en ze doorgeeft aan haar kinderen, blijft de kans bestaan dat misbruikte jongens en mannen anderen jongens zouden kunnen gaan misbruiken. Hoewel dit een minderheid en onwaarschijnlijk is, moet dit toch vermeden en voorkomen worden

 

·         zo lang misbruikte jongens en mannen deze mythes blijven geloven, zullen zij zich schamen en wrok blijven koesteren tegenover de maatschappij die hen in de steek liet

 

·         en zo lang misbruikte jongens en mannen deze mythes blijven geloven, houden ze een andere destructieve mythe in leven. Deze waarmee alle misbruikte kinderen worstelen: dat het hun schuld was; dat het hun fout was dat het zo gelopen is. Het is nooit hun fout, hoewel de daders soms erg bedreven zijn in het beschuldigen van hun slachtoffers.

Voor om het even wie het slachtoffer was van seksueel geweld is het van groot belang zich van deze mythes te bevrijden.

Dit is essentieel voor het herstel.Voor alle mythes download het PDF-bestand.


Download
15 Mythes over jongens en mannen
WAT IS WAAR en WAT IS NIET WAAR? Vele mythes zwerven rond op het internet en hier een kleine verzameling.

U kunt de MYTHES downloaden, doch vergeet niet de stichting een kleine bijdrage te geven op rekeningnummer van:
J.M.A. STADHOUDER t.n.v. SAS2000, NL43.ABNA.0469.1978.16, U helpt hiermede de lotgenoten, 700.000 mannen, die seksueel misbruikt zijn geweest in hun jeugd door andere volwassen mannen.
15 Mythes over en voor jongens-mannen.do
Microsoft Word document 36.6 KB

Download
15 MYTHES ABOUT BOY AND MEN
THIS IS THE ENGLISH VERSION

You can download this Mythes about boys and men, BUT don't forget our foundation and give a small contribution on the bank-account from: J..M.A. Stadhouder in name of: SAS2000, number: NL43.ABNA.0469.1978.16, You help here the survivers, the 700.000 men, who are sexual abused when they where a child and the abused by adult men.
15 Mythes about men and boys.docx
Microsoft Word document 18.5 KB

Download
Nog meer beschrijvingen van mythes over jongens en mannen
U kunt de MYTHES downloaden, doch vergeet niet de stichting een kleine bijdrage te geven op rekeningnummer van:
J.M.A. STADHOUDER t.n.v. SAS2000, NL43.ABNA.0469.1978.16, U helpt hiermede de lotgenoten, 700.000 mannen, die seksueel misbruikt zijn geweest in hun jeugd door andere volwassen mannen.
8 gemeenschappelijke mythen over seksuee
Microsoft Word document 50.1 KB