De boekenlijst van SAS2000


Dit zijn de boekenlijstenoverzicht van de boeken die gebruikt zijn voor alle onderzoeken,

scripties en films! Niets is volledig compleet, dus heeft u een boek, tijdschrift of iets anders,

dan voeg ik dit gaarne er bij, om deze lijst zo compleet mogelijk te maken.

SAS2000 Lijst:

Seksueel Misbruik van Jongens door Ron van Outsem © 1992

J. van den Broek,   Er zijn geen namen voor, Jongens als slachtoffer van seksueel  misbruik.   Ambo,  Baarn, 1991.

Bij stukjes en beetjes van Sietse Dijkstra© 1998

 

J. Beelen, diverse onderzoeken.

Download
Commissie Deetman 2011 deel 1
wim deetman nel draijer, pieter kalbfleisch, harald merckelbach, marit monteiro, gerard de vries seksueel misbruik van minderjarigen in de rooms-katholieke kerk
uitgebreide versie deel 1 het onderzoek

U kunt hier het eerste deel downloaden, maar vergeet u niet een kleine bijdrage te geven aan de stichting, via een donatie van € 2,50 op rekeningnummer: NL43ABNA0469187816 t.n.v. SAS2000
01 Seksueel-misbruik-minderjarigen-RKK_D
Adobe Acrobat document 7.0 MB
Download
Commissie Deetman 2011, deel 2
U kunt hier het tweede deel downloaden, maar vergeet u niet een kleine bijdrage te geven aan de stichting, via een donatie van € 2,50 op rekeningnummer: NL43ABNA0469187816 t.n.v. SAS2000
02 Seksueel-misbruik-minderjarigen_RKK_D
Adobe Acrobat document 3.5 MB
Download
Commissie Samson 2012 deel 01
Omringd door zorg, toch niet veilig: Seksueel Misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden. Rapportcommissie-Samson, 8 oktober 2012

U kunt hier het eerste deel downloaden, maar vergeet u niet een kleine bijdrage te geven aan de stichting, via een donatie van € 2,50 op rekeningnummer: NL43ABNA0469187816 t.n.v. SAS2000
01 Omringd-door-zorg-toch-niet-veilig-co
Adobe Acrobat document 457.6 KB
Download
Verantwoording: Commissie Samson 2012, deel 2
Verantwoording

U kunt hier het tweede deel downloaden, maar vergeet u niet een kleine bijdrage te geven aan de stichting, via een donatie van € 2,50 op rekeningnummer: NL43ABNA0469187816 t.n.v. SAS2000
02 Verantwoording commissie Samson 2012.
Adobe Acrobat document 417.3 KB
Download
Deelonderzoeken en Bijlagen commissie Samson 2012
Deelonderzoeken en Bijlagen.

U kunt hier het derde deel downloaden, maar vergeet u niet een kleine bijdrage te geven aan de stichting, via een donatie van € 2,50 op rekeningnummer: NL43ABNA0469187816 t.n.v. SAS2000
03 Deelonderzoeken en bijlagen commissie
Adobe Acrobat document 26.4 MB

 

 

 

 

 

Literatuurlijs

Alphen, van, Hans, Seksueel misbruik van mannen en jongens nog een miskend probleem, Haagsche Courant, 26 augustus 1992.

Bolton, F.G.; Morris, L.A.; MacEachron, A.E., Males at risk. The other side of child seksual abuse, Newbury Park, Sage Publications, 1989.

Dijkstra, Sietske, Onderzoek naar seksueel misbruik van jongens, Jeugd en samenleving, afl. 3, 1995.

Dijkstra, Sietske, Bij stukjes en beetjes, mannen die als kind seksueel misbruikt zijn. Utrecht, TransAct,cop., 1996.

Drijer, Nel, Een lege plek in mijn geheugen, seksueel misbruik van meisjes door verwanten. Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1988.

De hulpverlening, Deventer, van Loghum Slaterus, 1987. Freeman- Longo, 1986

Frieling, J.; Hulst, K.; Drion, N., Kun je hier overal over praten? Seksueel misbruik van meiden en jongens: de ervaringen van de kindertelefoon Groningen, Jeugd en Samenleving, afl. 20, 1990.

Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid, Signaleren en hanteren vam incest/ seksueel geweld; syllabus ten behoeve van verpleegkundige opleidingen, Rijswijk, GIGV, 1991. 

Heemelaar, Mathieu, Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening, Houten/ Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum, 1997.

Hunter, Mic, Abused boys, the neglected victims of seksual abuse. Lexington; Massachussets, Lexington Books, 1990.

Klein, de, Katrien; Prinsen Geerlings, Marieke, Het blijft toch onder ons, opening van zaken over incest, Zutphen, Walburg pers, 1995.

Pierce, R.; Pierce, L.H., The sexually abused child: a comparison of male and female, 1985.

Schoemaker, B., Niet gehoord en niet gezien. Verwerking van seksuele trauma's bij vrouwen en mannen, Lisse, Swets en Zeitlinger, 1991.

Staffeleu, J., Verklaringen voor incesteus gedrag, 1992.

Visser, de, Ellen, Beschadigde mannen", Volkskrant, 17 januari 1998

Wafelbakker, F., Raijmakers, L.P.T., Commissie Seksueel Misbruik van Jeugdigen, Handelen bij vermoeden van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen; richtlijnen voor beroepsbeoefenaren, Assen,Van Gorcum/ Dekker & van de vegt, 1994.

Wafelbakker, F., Raijmakers, L.P.T., Commissie Seksueel Misbruik van Jeugdigen, Handelen bij vermoeden van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen II; richtlijnen SMJ in de praktijk, Assen,Van Gorcum/ Dekker & van de vegt, 1995.

Woelinga, Heleen; van Staa, Marianne & Eeland, Karin, Hulpverlening aan seksueel misbruikte kinderen en hun gezin, Amsterdam, VU uitgeverij, 1992.

Woltring, Lauk, Jongens tussen branie en verlegenheid. Sekse-specifiek werken met jongens, Culemborg, Lemma, 1988.

Boekenlijst 2:

Download
Zedenalmanak deel 1
Deel 1:

U kunt hier het eerste deel van de Zedenalmanak downloaden, maar vergeet u niet een kleine bijdrage te geven aan de stichting, via een donatie van € 2,50 op rekeningnummer: NL43ABNA0469187816 t.n.v. SAS2000
zedenalmanak_achtergronden deel 1 1997 -
Adobe Acrobat document 293.9 KB
Download
Zedenalmanak deel 2
Deel 2:

U kunt hier het tweede deel van de Zedenalmanak downloaden, maar vergeet u niet een kleine bijdrage te geven aan de stichting, via een donatie van € 2,50 op rekeningnummer: NL43ABNA0469187816 t.n.v. SAS2000
zedenalmanak_achtergronden deel 2 1997 -
Adobe Acrobat document 386.7 KB
Download
Zedenalmanak deel 3
Deel 3:

U kunt hier het derde deel van de Zedenalmanak downloaden, maar vergeet u niet een kleine bijdrage te geven aan de stichting, via een donatie van € 2,50 op rekeningnummer: NL43ABNA0469187816 t.n.v. SAS2000
zedenalmanak_achtergronden deel 3 1997 -
Adobe Acrobat document 456.7 KB
Download
Zedenalmanak deel 4
Deel 4:

U kunt hier het vierde deel van de Zedenalmanak downloaden, maar vergeet u niet een kleine bijdrage te geven aan de stichting, via een donatie van € 2,50 op rekeningnummer: NL43ABNA0469187816 t.n.v. SAS2000
zedenalmanak_achtergronden deel 4 1997 -
Adobe Acrobat document 305.1 KB

Ook via internet kan informatie vergaard worden:

www.minjust.nl

www.zinloosgeweld.nl

www.kindertelefoon.nl

www.incest.nl

www.gerechtshof.nl

www.hulpnet.nl

www.slachtofferhulp.nl

Boekenlijsten

[1]  Nancy Chodorow is een Amerikaanse sociologe en heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke

    verschillen tussen mannen en vrouwen.

[1]  Joop van Beelen, a.w., p. 8

[1]  Ron van Outsem, a.w., p. 31

[1]  Ron van Outsem, a.w., p. 44

[1]  Jos van den Broek, a.w., p. 25

Notenlijst hoofdstuk 4

[1]  Jos van den Broek, a.w., p. 33

[1]  Ron van Outsem, a.w., p. 51

[1]  Jos van den Broek, a.w., p. 34

[1]  Joop Beelen, a.w., p. 9

[1]  Jos van den Broek, a.w., p. 38

[1]  Jos van den Broek, a.w., p. 96 - 97

Notenlijst hoofdstuk 5

[1]  Transact is het landelijk centrum voor sekse-specifieke zorgvernieuwing en bestrijding van seksueel  geweld. Transact biedt scholing, advies en informatie ten aanzien van mannen- en vrouwenhulpverlening en hulpverlening en preventie gericht op seksueel geweld. Het stimuleren en verbeteren van de hulpverlening aan jongens en mannen met seksueel misbruikervaringen is een van hun projecten. Transact wordt gesubsidieerd door de overheid. Hulpverleners kunnen gebruik maken van de congressen en studiemiddagen die Transact organiseert.

Notenlijst hoofdstuk 6

[1]  van Dale, Groot Woordenboek den Nederlandse Taal, pag. 983

 

[1]  Sietske Dijkstra, Utrecht, 1991, p. 138 en p. 141More list of books:

 

 

Literatuurlijst

 

1.         Beelen, J., Hulpverlening aan mannelijke slachtoffers van seksueel geweld. Utrecht, Soman, 1991

2.         Daughtery, Lynn B.,  Het is niet voorbij. Vertaald door: Swildens, Liesbeth    Rotterdam, Donker, 1987

 3.        Gale, Jay., Voss, Jacqueline., Vrijen is verrukkelijk.    Vertaald door: Wibaut-Guilonard, Tineke, Amsterdam, Ploegsma, 1988

 4.         Stichting Schouder Aan Schouder (SAS2000).Boekenlijst 3:

Beelen, J., Met andere woorden. Bespreekbaar maken van seksueel-misbruikervaringen van mannelijke cliënten, Utrecht, Transact, 1996* 

 

Cassiers, G., in Gestalt, Het proces van aanraken, Gestalt-therapie, en lichaamsgericht werken, in Tijdschrift voor Gestalttherapie, Jg. 8, najaar 2001

 

Dijkstra, S. Met vallen en opstaan. Hoe mannen en vrouwen betekenis geven aan geweldservaringen uit hun kindertijd, Delft, Eduron, 2000 (dissertatie) Utrecht, TransAct, 1996*

 

Haneveld, G.T., Medisch Gezondheidsboek, Ede, Zomer en Keuning, 1982

 

Kikke, E., Loskomen. Teruggaan naar wie wij in wezen zijn, Amsterdam, Bres, 2003

 

Kotulak, R., Inside the brain. Revolutionary discoveries of how the mind works, Kansas USA, Andrews McMeel Publishing, 1997

 

Lawick, J. van en M. Groen, Intieme oorlog. Over geweld en kwetsbaarheid in gezinsrelaties, Amsterdam, Van Gennep, 1998

 

Linden, P. van der, Het erkende lichaam. Over lichaamsgerichte therapie voor jongens en mannen doe seksueel misbruikt zijn, Utrecht, TransAct, 2002*

 

Loo, J. van der Loo, Mannen en intake, Utrecht, TransAct, 1994

 

Perquin, L. en A. Pesso, Pesso-psychotherapie bij de behandeling van de gevolgen van seksueel misbruik, internet-artikel z.j.

 

TransAct, Factsheet Seksueel misbruik bij mannen, Utrecht, TransAct, 2003*Download
Seksuele Intimitatie en Misbruik in de Sport 2017
Commissie De Vries:

U kunt hier het rapport van de Commissie De Vries 2017 downloaden, maar vergeet u niet een kleine bijdrage te geven aan de stichting, via een donatie van € 2,50 op rekeningnummer: NL43ABNA0469187816 t.n.v. SAS2000
Rapport Commissie De Vries Seksuele Inti
Adobe Acrobat document 1.5 MB

Download
Pedofile Delinquentie Onderzoek 2004
Pedoseksuele delinquentie: Een onderzoek naar prevalentie, toedracht en strafrechtelijke interventies E. Leuw, R.V. Bijl en A. Daalder

U kunt hier het downloaden, maar vergeet u niet een kleine bijdrage te geven aan de stichting, via een donatie van € 2,50 op rekeningnummer: NL43ABNA0469187816 t.n.v. SAS2000
Pedofile Delinquentie Onderzoek 2004.pdf
Adobe Acrobat document 376.5 KB

Download
Uit de schaduw 2001
Boelen & Lubbers:

U kunt hier het downloaden, maar vergeet u niet een kleine bijdrage te geven aan de stichting, via een donatie van € 2,50 op rekeningnummer: NL43ABNA0469187816 t.n.v. SAS2000
Scriptie van Uit de schaduw - Boelen & L
Adobe Acrobat document 606.1 KB
Download
Methododische Hulpverlening 2000
Arend & Pot: Hoe vindt de methodische hulpverlening plaats aan volwassen mannen met seksueel misbruik ervaringen?

U kunt hier het downloaden, maar vergeet u niet een kleine bijdrage te geven aan de stichting, via een donatie van € 2,50 op rekeningnummer: NL43ABNA0469187816 t.n.v. SAS2000
Seksueel Misbruik Verhandeling Arend & P
Adobe Acrobat document 416.9 KB