Regionale Steunpunten & Consultatieteams Seksueel Geweld:

 

Regionale Steunpunten Seksueel Geweld:

 

SWV Seksueel Geweld Groningen GGD Groningen Stad en Ommelanden

Hanzeplein 120

9713 GW Groningen

Postbus 584 9700 AN Groningen

T. 050.3674.000 F. 050.3674.001

hulpverleningsdienst@hvd.groningen.nl

http://www.ggdgroningen.nl

 

Regionale Consultatieteams Seksueel Geweld:

 

Kindermishandelingsteam Groningen

p/a BVA

Queridolaan 5

9721 SZ Groningen

050.5272.525

 

Regionale en Lokale Samenwerkingsverbanden Seksueel Geweld:

 

SWV Seksueel Geweld Groningen GGD Groningen Stad en Ommelanden - Karsenberg

Postbus 584 9700 AN Groningen

050.3672.50

 

Kindermishandelingsteam Groningen

p/a BVA

Queridolaan 5

9721 SZ Groningen

050.5272.525

 

 

Hulp aan Volwassenen:1e opvang en Vervolghulpverlening:

 

Slachtofferhulp:

 

Overige telefonische opvang:

SOS Telefonische Hulpdienst Groningen [7x24 uur bereikbaar]

Postbus 6022

9702 HA Groningen

050.5255.792 [kantoor]

050.5250.000 [meldnummer]

 

Regionale Werkgroepen van Verenigingen tegen Seksuele Kindermishandeling [VSK]:

VSK Groningen - Drenthe

Bremstraat 247

9404 GC Assen

0592.319.080

 

VSK Groningen - Drenthe

A Weg 20b

9718 CV Groningen

050.3185.103

 

Vrouwen Tegen Seksueel Geweld [VTSG]:

SPIN - Stichting Tegen Seksueel Geweld

Postbus 70015

9704 AA Groningen

050.5775.841

 

Blijf van m'n Lijf-huizen

Blijf van m'n Lijf Groningen

Postbus 41125

9701 CC Groningen

050.3141.629

050.3140.842 [alarmnummer]

 

Overige vrouwenopvang-voorzieningen:

Stichting Toevluchtsoord

Martinikerkhof 11

9712 JG Groningen

050.3180.741

050.3180.011 centrale intake

050.3185.354 F

 

 

Algemene Crisisopvang:

Hospitum Den Eikelaer

Oldebertweg 61

9351 PC Leek

0594.512.255

 

 

Seksuele Kindermishandeling: Landelijke Organisaties, Telefonische Opvang & Meldpunten

 

Telefonische opvang:

Kindertelefoon Groningen

Postbus 1045

9701 BA Groningen

050.3120.360

050.3130.613 F

 

Buro Vertrouwens -Artsen [BVA]:

BVA Groningen / Drenthe

Queridolaan 5

9721 SZ Groningen

050.5272.525

050.5270.083 F

 

 

Jeugd: vervolghulpverlening

 

Regionale Organisaties voor Jeugdhulpverlening / Buro Jeugdzorg

 

Regionaal Samenwerkingsverband Jeugdhulpverlening Groningen

Haydnlaan 6 / Postbus 6021

9702 HA Groningen

050.5262.6.677

050.5268.031 F

 

 

Psychiatrische hulp voor jeugdigen

 

Stichting Paedologisch Instituut Noord-Nederland [PINN]

Bahler-Boermalaan 6a

9765 AP Paterswolde

050.3095.456

050.3091.075 F

 

Raden voor de Kinderbescherming

 

Regionaal

 

Raad voor de Kinderbescherming / Directie Noord

Postbus 11008

9700 CA Groningen

Engelse Kamp 2

9722 AX Groningen

050.5205.222

050.5205.294 F

 

Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord, vestiging Groningen

Postbus 328

9700 AH Groningen

Engelse Kamp 2

9722 AX Groningen

0505205.222

050.5205.210 F

 

Arrondissementsrechtbanken

 

Regionaal

Arrondissementsrechtbank Groningen

Trompsingel 21a

9724 DA Groningen

Postbus 781

9700 AT Groningen

050.3166.166

050.3166.270 F

 

Arrondissementsparketten

 

Regionaal

Arrondissementsparket Groningen

Trompsingel 21a

9724 DA Groningen

Postbus 781

9700 AT Groningen

050.3166.166

050.3166.229 F

 

Medisch Tuchtcolleges

 

Landelijk

Centraal Medisch Tuchtcollege

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

070. 3813.700

070.3813.700 F

 

Regionaal

Medisch Tuchtcollege Groningen [Groningen, Friesland & Drenthe]

Oude Ebbingestraat 91

9712 HG Groningen

050.3140.640

050.3144.672 F

 

Rijksoverheden en Inspecties

 

Ministeries

 

Algemene Zaken

Adriaan Goekooplaan 10

2517 JX Den Haag

070.3544.400

 

Buitenlandse Zaken

Bezuidenhoutseweg 161

2594 AG Den Haag

070.3440.244

 

Defensie

Binckhorstlaan 135

2516 BA Den Haag

070.3493.591

 

Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 181

2594 AH Den Haag

070.3798.811

 

Financiën

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

070.3428.000

 

Justitie

Schedelhoekshaven 100

2511 EX Den Haag

070.3707.911

 

Landbouw Natuurbeheer & Visserij

Bezuidenhout 73

2594 AC Den Haag

070.3786.868

 

Sociale Zaken & Werkgelegenheid

Anna van Hannoverstraat 4

2595 BJ Den Haag

070.3334.444

 

Verkeer& Waterstaat

Johan de Wittlaan 3

2517 JR Den Haag

070.3518.080

 

Volksgezondheid, Welzijn & Sport

Sir Winston Churchilllaan 366 – 370

2285 SJ Rijswijk

070.3407.911

 

Inspecties

 

Landelijk

Inspectie voor de Jeugd [JHV/JB]

Postbus 3228

2280 GE Rijswijk

070.3407.474

070.3405.136 F

 

Regionaal

Inspectie voor de Jeugd [JHV/JB]

Regiobureau Noord-Oost Groningen, Friesland, Drenthe & Gelderland

Postbus 584

8000 AN Zwolle

038.4233.789

038.4212.442 F

 

Landelijk

Inspectie voor de Gezondheidszorg van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid

Postbus 30019

2280 HW Rijswijk

070.3407.911

070.3405.140 F

 

Regionaal

Inspectie voor de Gezondheidszorg van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid

Regiobureau Groningen, Friesland & Drenthe

Postbus 30019

9700 RM Groningen

050.5207.205

050.5271.745 F

 

Landelijk

Arbeidsinspectie

070.3335.034

070.3336.612 F

 

Regionaal

Arbeidsinspectie Regio Noord

Postbus 30016

9700 RM Groningen

050.5225.880

050.5267.202 F

 

MEI 2006

 

STIMEZO

Radesingel 11

9711 ED Groningen

T. 050.3132.250

 

RUTGERS

Radesingel 11

9711 ED Groningen

T. 050.3124.203

 

FIOM-buro Groningen

Poststraat 2

9712 ER Groningen

T. 050.3142.020

 

HULPDIENST GRONINGEN NOORD WEST STICHTING

Eikenlaan 288/2

9741 EW Groningen

T/ 050.5733.100

 

KINDERMISHANDELING ADVIES & MELDPUNT

Postbus 1203

9701 BE Groningen

T. 050.5239.239 F. 050.5239.370

 

SOS TEL. HULPDIENST GRONINGEN – DRENTHE

T. 0900.0767

 

VROUWENOPVANG GRONINGEN TOEVLUCHTSOORD

Martinikerkhof 11

9712 JG Groningen

T. 050.3180.011

 

http://www.thuisgeweld.nl