~ Je mág slachtoffer zijn ~ 

  

Geertje Kleine Schaars Nadja Dijk MWD4 

 

 Begeleiding: Mevr. A. van Dijk 

 

 

 

Christelijke Hogeschool Windesheim Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, mei ©  2007.  

Inleiding 

 

1. Wat is seksueel misbruik? § 1.1. Het misbruik   § 1.1.1. Gevolgen van het seksueel misbruik § 1.2.  Het misbruik in relatie tot de pleger § 1.3. Het misbruik in relatie tot de omgeving § 1.4. De hulpverlening 

 

2. De behandeling van mannen met seksueel misbruikervaringen § 2.1. De aanmelding § 2.2. Methoden/methodieken uit de literatuur     § 2.2.1. Lichaamsgerichte hulp     § 2.2.2. Groepshulpverlening/lotgenotencontact     § 2.2.3. CLAS-methode   § 2.2.4. Psychotherapie – Speltherapie 

 

3.  Hoe werkt de hulpverlening in praktijk?   § 3.1. Het seksueel misbruik   § 3.2. Het seksueel misbruik in relatie tot de pleger   § 3.3. De hulpverlening   § 3.4. Seksueel misbruik met betrekking tot relaties   § 3.5. Seksueel misbruik met betrekking tot de omgeving 

 

4. Preventie van seksueel misbruik   § 4.1. Resultaten van het onderzoek naar mannen met seksueel misbruikervaringen § 4.1.1. Ervaringen van seksueel misbruikte mannen met de    hulpverlening 

   § 4.2. Primaire preventie     § 4.2.1. Preventie gericht op kinderen: jongens tot twaalf jaar     § 4.2.2. Preventie gericht op jongeren: jongens vanaf twaalf jaar     § 4.2.3. Preventie gericht op allochtone kinderen   § 4.3. Secundaire preventie     § 4.3.1. Bespreekbaar maken van het seksueel misbruik 

 

5. Conclusies en aanbevelingen  

  

Nawoord 

  

Literatuurlijst