Werkstukken & Scripties & Onderzoeken van Professionals & Studenten:

 

 

'Echte jongens èn mannen overkomt het niet’

Seksueel Misbruik bij Jongens èn Mannen

 

 

 

 

De scriptie gaat over Seksueel Misbruikte Jongens & Mannen die al dan niet binnenkomen bij de [jeugd]-hulpver­lening. Om deze reden is het belangrijk om de jeugdhulpverlening ook aan bod te laten komen in de scriptie. Omdat de [jeugd]hulpverlening ontstaan is vanuit de reguliere hulpverlening, is er eerst de geschiedenis van de hulpverlening, waarna vervolgens een aantal hulpverle­ningsinstellingen zal worden genoemd om een indruk te geven welke hulpverle­ningsinstel­lingen er zijn. Daarna wordt er beschreven hoe de jeugdhulpverlening is opgesplitst van de reguliere hulpverlening en dan worden er enkele jeugdhulpverlenings­in­stel­lingen genoemd die er speciaal zijn voor jongeren. 

 

1.2  Hulpverleningsinstellingen.

Er worden een aantal instellingen genoemd die in de loop van de tijd zijn ontstaan en kort aangeven welke mensen er terecht kunnen:

Regionale Instelling Ambulante Algemene Gezondheidszorg (RIAGG)

De RIAGG is een voorziening waar mensen terecht kunnen met psychosociale problemen. Doorgaans hebben de problemen een dieperliggende oorzaak.

Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) 

Het AMW is een eerstelijns voorziening waar iedereen in eerste instantie terecht kan met alle soorten vragen en/of problemen.

Jongeren Advies Bureau (JAB)

Het JAB, ook wel JAC of JHC (jeugdhulpverlenings centrum) genoemd, is een voorziening speciaal voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar, waar ze terecht kunnen voor allerlei soorten vragen en/of problemen.

Consultatieburo voor Alcohol en Drugs (CAD)

Het CAD is een voorziening waar mensen werken die gespecialiseerd zijn in problemen rondom alcohol, drugs en gokproblemen.

Sociaal Pedagogische Dienst(SPD)

De SPD is een voorziening voor mensen die achtergebleven zijn in hun ontwikkeling.

Reclassering

De reclassering verleent hulp aan mensen die op wat voor manier dan ook in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. Er is een speciale tak ‘jeugdreclassering’ voor minderjarige jongeren.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Het bedrijfsmaatschappelijk werk houdt zich bezig met hulpverlening aan werknemers bij problemen, die veroorzaakt worden door en zich voordoen in de werksituatie. Deze problemen kunnen betrekking hebben op de privé omstandigheden.

Federatie Instelling Ongehuwde Moeders (FIOM)

De FIOM is een voorziening welke hulp verleent bij zwangerschap en alleenstaand ouder­schap.

Thuiszorg

Thuiszorg is een brede organisatie waarvan de hulp varieert van pedagogische ondersteuning in gezinnen tot individuele hulp aan jong en oud.

Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD)

Het bijstandsmaatschappelijk werk is een voorziening die er op gericht is mensen te helpen op financieel en sociaal niveau.

Het schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk houdt zich bezig met hulpverlening aan het schoolgaande kind, maar ook aan de ouders. Een belangrijk kenmerk is de intensieve samenwerking met de school.

Opvoedingsondersteuning

Opvoedingondersteuning is een voorziening waar ouders terecht kunnen voor problemen bij de opvoeding van hun kinderen in de leeftijd van nul tot en met ongeveer tien jaar.

Stichting Schouder aan Schouder (SAS2000)

Stichting Schouder aan Schouder is er voor seksueel misbruikte jongens en mannen. De stichting bestaat sinds 1996 en heeft nu een hulplijn op 5 werkdagen van 11.00 tot 22.00 uur en een jaarlijkse praatgroep [8 sessies].

 

Bereikbaar op weekdagen onder telefoonnummer: 0181.844.239.

© Jessica Jager 1997

 


Download
ECHTE JONGENS ÈN MANNEN OVERKOMT HET NIET !!!!!
Seksueel Misbruik bij Jongens èn Mannen - IN EEN SCRIPTIE VAN JESSICA JAGER - 1997
U kunt de hele scriptie en/of werkstuk downloaden, doch vergeet niet de stichting een kleine bijdrage te geven op rekeningnummer van:
J.M.A. STADHOUDER t.n.v. SAS2000, NL43.ABNA.0469.1978.16, U helpt hiermede de lotgenoten, 700.000 mannen, die seksueel misbruikt zijn geweest in hun jeugd door andere volwassen mannen.

De scriptie gaat over Seksueel Misbruikte Jongens & Mannen die al dan niet binnenkomen bij de [jeugd]-hulpver­lening.
Scriptie Jessica Jager 1997 .pdf
Adobe Acrobat document 356.5 KB