Scriptie Peter Faber & Arend Pot © 2006:

 

Hoe vindt de methodische hulpverlening plaats aan volwassen mannen met seksueel misbruik ervaringen?

 

 

Dit is de inhoud van deze scriptie, een 65 pagina's tellende scriptie. 

 

Inleiding

 

1. Seksueel misbruik, een overzicht

1.1 Jongens en mannen als slachtoffers in beeld

1.2  Compenserend gedrag

1.3 Seksueel misbruik als trauma

1.4 Onder seksueel misbruik van kinderen wordt verstaan

1.4.1 Vormen van misbruik bij jongens

1.4.2 Omvang, cijfers

 

2. Behandeling van mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik

2.1 Intake en houdingsaspecten

2.2 Aandachtspunten bij intake

2.2.1 timing

2.2.2 Structuur

2.2.3 Voorkom stigmatisering

2.2.4 Geef ruimte aan twijfel en verwarring

2.2.5 Vermijdt 'slachtoffer' – termen

2.2.6 Richt je op concrete zaken

2.2.7 Sociale netwerk van de cliënt

2.2.8 Sterke kanten van de cliënt

2.2.9 Hulpvraag – hulpaanbod

2.2.10 Geef informatie

2.2.11 Behandel seksueel misbruik als een standaard gespreksonderwerp

 

3.  Specifieke behandeling

3.1 De methodische behandeling van seksueel misbruik als trauma

3.2 KERN

3.3 Het SCHOON-model voor methodische en individuele hulpverlening

3.4 Hypnose (bij traumaverwerking)

3.5 Imaginaire exposure en ontspanningstechnieken bij traumaverwerking

 

4.  Methodiek groepswerk voor mannen met seksueel misbruik ervaringen

4.1 De rol van de begeleider in het groepswerk

4.2 De methode Fishman

4.3 Het CLAS-project; een nieuwe methodiek voor hulpverlening bij seksueel

      misbruik.

4.4 Theorie en methodische uitgangspunten bij CLAS

4.5 Elementen uit de CLAS hulpverlening

4.6 Het werken met mannelijke slachtoffers

 

5. Behandeling van mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik in de praktijk

5.1 Ervaring in het werken met mannen die seksueel misbruikt zijn

5.2 Hoe komt de cliënt met zijn hulpvraag bij de hulpverlening terecht

5.3 Verandert er de laatste jaren iets in de hulpvraag van de cliënt

5.4 Een globale beschrijving van de hulpverlening vanaf de intake tot de afsluiting

5.5 Welke methodes worden er op dit moment gebruikt binnen hulpverlening naar seksueel misbruikte mannen

5.6 Wat is nog meer naar voren gekomen uit de vragenlijsten

5.6.1 Mannengroep (stichting maatschappelijk werk Dommelregio)

5.6.2 Signalering bij volwassenen (Chris Wijnne)

5.6.3 Individuele therapie (Chris Wijnne)

5.6.4 Verwerkingsweekend voor mannen met seksueel misbruik ervaringen (VSK, Fiom)

 

6. Conclusies

7. Aanbevelingen