Wat is Incest?

 

 

 

 

 

 

Definitie:

Incest is het seksueel misbruiken van een kind door een volwassen persoon die in een positie is van vertrouwen en verantwoordelijkheid over het kind. Het is een inbreuk op het leven van een kind. Hij voelt zich daar thuis en heeft nu geen plaats meer om zich thuis te voelen.

 

Incest heet ook wel bloedschande. Het zijn seksuele contacten tussen volwassen mensen die bloedverwanten zijn: ouders, grootouders, ooms, tantes, broers en zusters. Ook seksuele contacten tussen pleegouders en pleegkinderen, stiefouders en stiefkinderen vallen onder het woord incest. En dit kan zelfs worden uitgebreid met huisgenoten of huisvrienden. Er wordt tegenwoordig veel meer over incest gepraat en geschreven dan vroeger. Het komt ook meer voor dan altijd werd gedacht. Voor velen is het een blijvende nachtmerrie, en de emotionele wonden kunnen diep en pijnlijk zijn. Naar mate jongens of meisjes vaker en langduriger gedwongen worden tot seksuele handelingen, is de kans groter dat zij er last van blijven houden. Stoeien en elkaars lichaam ontdekken heeft niets met incest te maken. Veel jonge kinderen doen dat bij elkaar. Zolang ze het gezellig vinden om elkaar te knuffelen en kusjes te geven is er niets aan de hand. Er is pas sprake van seksueel misbruik als zoiets tegen iemands wil gebeurd. Als een vader, moeder, oudere broer of zus een machtspositie gebruikt om een kind te dwingen. Dwang in de letterlijke zin van het woord komt daar vaak niet aan te pas. Heel vaak laat een kind seksuele intimiteiten toe omdat het zich machteloos voelt in de situatie of te jong is om zelf besluiten te nemen of het te begrijpen. Een jongen kan bang zijn dat er in de familie grote problemen ontstaan als hij erover begint. Hij is bang de liefde van de familie te verliezen of om een van de ouders pijn te doen.

De meeste meisjes en jongens die bij incest betrokken zijn geweest, voelen zich vreselijk eenzaam en alleen. Ze denken dat ze anders zijn dan alle andere meisjes en jongens, maar het blijkt dat incest veel voorkomt. Hoe veel is niet te zeggen omdat veel meisjes en jongens en ook de familie er het zwijgen toe doen. Incest is een verwarrend en meestal ook schokkende ervaring, met soms levenslange gevolgen. Slachtoffers denken vaak dat het hun schuld is wat er gebeurd is. Sommigen blijven hun leven lang achterdochtig tegenover andere mensen en zijn niet in staat om intieme relaties op te bouwen. Depressies en zelfonderschatting komen ook regelmatig voor. Een goede begeleiding kan deze meisjes en jongens helpen over hun schuldgevoelens, schaamte, verdriet en boosheid heen te komen. Het kan hen helpen om te accepteren dat ze er zelf niet verantwoordelijk voor zijn en het kan hun zelfbeeld weer opvijzelen. Groepstherapieën, samen met andere jongens en meisjes die dezelfde ervaringen hebben, kunnen heel geruststellend werken en soms goede resultaten geven.