Het is een feit, er zijn zeer veel gevolgen!

 

Het is een feit dat seksueel misbruik van jongens bestaat. Maar hoewel we inmiddels weten dat er een behoorlijk aantal mannen in hun kindertijd seksueel misbruikt is moet er wel gezegd worden dat elke misbruik situatie een unieke situatie is, ondanks dat er veel overeenkomsten in situaties en gevolgen zijn. Feit is daarom dat seksueel misbruik voor elke man weer anders is. Anders in wat er gebeurde. Anders in de betekenis die iemand eraan geeft.[i]

De manier van misbruiken speelt een belangrijke rol in de gevolgen die een man aan het misbruik kan ondervinden. Als je kijkt naar het beoordelen van seksueel misbruik zijn twee zaken erg belangrijk: het gaat niet alleen om openlijke maar ook om verhulde vormen van misbruik en het gaat om de intentie van de pleger, hij of zij is gericht op de eigen seksuele bevrediging.[ii]

 

Om een beter beeld te kunnen vormen van de verschillende vormen van misbruik zal ik hieronder een aantal voorbeelden geven:

 1. Het dwingen tot anaal of vaginaal contact en het dwingen tot pijpen van de pleger of zich laten pijpen;
 2. Het “spelen” met de geslachtsdelen door de pleger, de jongen tegen zich aandrukken of wrijven; het naakt fotograferen of op video opnemen, de jongen daarmee chanteren en zo opnieuw seksueel contact afdwingen;
 3. Het op onverwachte tijden en plaatsen exhibitioneren (het laten zien van geslachtsdelen) van de pleger tegenover de jongen en hem te vragen bij het helpen aan- en/ of uitkleden;
 4. De jongen verplichten te kijken naar geslachtsgemeenschap en daarbij “lesgeven” in seksualiteit;
 5. Het tonen van (kinder)pornografie met het doel dat normaal te laten lijken om de jongen te verleiden tot seksueel contact;
 6. Het aanzetten van kinderen tot onderling seksueel contact waarbij de pleger toekijkt of masturbeert;
 7. Het baden en douchen met een jongen onder het mom van opvoedkundige motieven waarbij de penis van de jongen gewassen wordt of gecontroleerd wordt of de penis kan groeien en stijf kan worden;
 8. Het gezamenlijk baden en betreden van de badkamer of de slaapkamer als de jongen duidelijk te kennen geeft daar geen prijs op te stellen;
 9. Het voortdurend voeden van de jongen met verhalen over seks en seksualiteit met de bedoeling hem te prikkelen of te verleiden.

Bij veel van deze vormen van misbruik gaat het niet alleen om het aanraken van de jongen door de pleger, maar ook om het voor de jongen verplichten om de dader aan te raken.[i]

 

[i] Stichting Ambulante Fiom: Uit de schaduw, ’s Hertogenbosch 2001; blz. 5

[ii] Jos van den Broek: Er zijn geen namen voor, Utrecht 1991; blz. 21


De gevolgen van Seksueel Misbruik:

 

 

 

 

Bij het beschrijven van de gevolgen van seksueel misbruik bij jongens is het een probleem dat daar weinig specifieke informatie over te vinden is. In veel studies worden er nauwelijks of geen verschillen aangegeven tussen jongens en meisjes. Maar er is wel degelijk een verschil in de gevolgen voor jongens en meisjes die seksueel misbruikt zijn. Dit verschil komt met name voort uit de wijze waarop zij zich proberen te herstellen van de verwarring die bij het misbruik ontstaat. Deze verwarring hangt samen met de manier waarop jongens worden gesocialiseerd in onze samenleving en daarbij zijn drie gebieden erg belangrijk:[i] 

 1. Macht en controle; jongens steken veel tijd en energie in het ontkennen en minimaliseren van het seksueel misbruik om hun eigen manbeeld overeind te houden. 
 2. Seksualiteit en seksuele oriëntatie; bij seksueel misbruik is het onderscheid tussen seksualiteit en intimiteit onduidelijk. Dat kan tot gevolg hebben dat relaties met mensen worden geseksualiseerd of dat ze op een dwangmatige manier in seksuele relaties worden omgezet. 
 3. Het hanteren van relaties; omdat menselijke relaties voor het slachtoffer vaak gebruikssituaties waren, heeft hij een volkomen verkeerd beeld gekregen van de manier waarop mensen sociale relaties leggen. In feite heeft het slachtoffer geen normale sociale vaardigheden geleerd. 

[1] Jos van den Broek a.w blz. 3


Gevolgen tijdens kindertijd / jeugd:

 1. Mannen zijn als kind in een toenemend en versterkt isolement beland;
 2. Als jongen vooral teruggetrokken in hun eigen wereld en gedeprimeerd;
 3. Of daarentegen juist agressief of baldadig;
 4. Een vrij plotselinge gedragsverandering. 

Gevolgen die op latere leeftijd (nog) van invloed zijn: 

 1. Een verminderd en fragiel gevoel van eigenwaarde;
 2. Twijfels over hun recht om te bestaan;
 3. Moeite (gehad) om voor zichzelf op te komen;
 4. Extra gevoelig voor stress en macht(s-verschil);
 5. Ernstige neerslachtigheid;
 6. Nachtmerries, angsten, eetproblemen, gedachten over zelfmoord of zelf verwondend gedrag;Fysieke en/of psychosomatische klachten zoals hoge spierspanning, rug en nekklachten en hoofdpijn;
 7. Negatieve perceptie over het eigen lichaam;
 8. Angst voor aanraking;
 9. Verwardheid over eigen seksuele oriëntatie;
 10. Vermijden van intimiteit en seksualiteit of juist dwangmatige vormen van seks;
 11. Emoties en herinneringen aan de negatieve seksuele ervaring lange tijd blokkeren;
 12. Zichzelf verantwoordelijk stellen.

Vervolg II van de gevolgen van seksueel misbruik:

 

 

In diezelfde fase zullen diverse gevolgen zich kenbaar maken, zoals bij de: 

 

crisis-fase vindt plaats wanneer het kind seksueel misbruikt wordt: 

 1. De verwarring over het seksueel misbruik [chaotische reacties; shocktoestand; ontkenningsfase; is lamgeslagen; is verdoofd];
 2. De verwarring rond emoties [koel; afstandelijk; beven; misselijk en flauwvallen];
 3. De verwarring rond de gevoelens [hevige emoties; panisch en huilbuien]; en zoals bij de.. 

lijdens-fase vindt plaats wanneer het kind nog steeds [langdurig] seksueel misbruikt wordt of het plotseling is gestopt:

 1. De angst voor seksueel misbruik [de pijn, woede, schaamte, schuld, onmacht];
 2. De angst voor herhaling van het seksueel misbruik [na de eerste keer];
 3. De angst voor het uitkomen van het seksueel misbruik [wanneer het gestopt is];
 4. Deze angst is ook weer een 'veilige' haven;
 5. De angst om te slapen [nachtmerries, flashbacks, bedwateren];
 6. De angst voor de ontstane agressie [acting-out] tegenover anderen [boos, bang, beschaamd, gedeprimeerd]; 
 7. De angst voor lichamelijk beschadiging [kneuzingen  van botten en bekken e.d. + scheuringen aan geslachtsorganen; infecties; + geslachtsziekten; lichamelijk letsel];
 8. De angst dat de jongen door niemand geloofd zal worden [geheugen- en concentratiestoornissen, verliezen van interesse en zelfvertrouwen];
 9. De angst voor de schuld krijgen van het seksueel misbruik;
 10. De angst om gearresteerd te worden [door agressie moeilijkheden thuis en in je omgeving - politie];
 11. De angst voor de straf [ongewenst stoom afblazen]; 
 12. De angst voor de eindeloze angst om bang te zijn voor deze angst [gedachten aan zelfdoding];
 13. De woede om het seksueel misbruik [onmacht en isolement];
 14. De boosheid naar anderen die het niet doen stoppen [ouders];
 15. De boosheid omdat de jongen zich bedrogen voelt [stemmingen];
 16. De schaamte over het seksueel misbruik [andere kinderen mishandelen en misbruiken];
 17. De schaamte zich anders te voelen [negatief zelfbeeld];
 18. De schaamte zich vies en slecht te voelen [vervallen in de prostitutie];
 19. Zich schuldig voelen te denken het seksueel misbruik uitgelokt te hebben;
 20. Zich schuldig voelen te denken zich niet voldoende verzet te hebben tegen het seksueel misbruik [zelf dader worden];
 21. Zich schuldig voelen aan de gevolgen van de aangifte;
 22. De psychische gevolgen die ontstaan door het seksueel misbruik [de leeftijd,  het lichamelijk geweld, de reacties op het seksueel misbruik, ondoordachte en vernietigende reacties];        

maar ook bij de...: 


Vervolg III van de gevolgen van Seksueel Misbruik:

 

Ververwerkings-fase vindt plaats wanneer het seksueel misbruik publiekelijk is geworden:

 

Je 'leert' er mee te leven;

Het wordt een levenservaring; 

Je sterker worden en je zelfvertrouwen terugvinden; 

Negatieve gevoelens en emoties omzetten in positieve gevoelens en emoties; 

Het krijgen van relatieproblemen; 

Medische problemen [nerveus, gespannen, broekpoepen, eetproblemen, verwondingen, zwellingen, bloeduitstortingen].

 

Maar hoe kan je het nu zien aan iemand die seksueel is misbruikt [begint voor de verwerkingsfase]?

 

Dat is niet altijd te zien, doch wanneer je plotselinge veranderingen constateert en kinderen ineens verschillende medische klachten krijgen is het raadzaam om uw kind goed in de gaten te gaan houden en vooral met het kind proberen te praten. 

 

De signalen zouden kunnen zijn of in combinatie:

 1. Kinderen kunnen zich niet meer goed uitdrukken;
 2. Kinderen worden jaloerser;
 3. Kinderen krijgen meer woede in hun gedrag;
 4. Kinderen gaan weglopen;
 5. Kinderen worden opstandig en worden gedreven tot verzet;
 6. Kinderen tonen delinquent gedrag en worden agressie [acting-out gedrag];
 7. Kinderen beginnen ineens met lichamelijke, emotionele en / of gedragsproblemen;
 8. Kinderen krijgen ineens slaap-, eet- en afvalproblemen;
 9. Kinderen hebben ineens leer- en concentratieproblemen [plotselinge terugval prestaties, verandering gedrag tegenover leeftijdgenoten, concentratie- en spraakproblemen, spijbelen, geen relaties, bezit ineens veel snoep of 'dure' materialen, zoals cadeaus e.d., heeft veel geld, depressief];
 10. Kinderen gaan ineens over tot zelfvernietigingsgedrag, zelfdoding en -verwonding of soms tot zelfmoord;
 11. Kinderen hebben ineens een verslaving [alcohol, drugs, medicijnen, werken, Tv-kijken, slapen];
 12. Kinderen kunnen ook ineens heel erg meegaand worden;
 13. Kinderen kunnen verwondingen tonen [bloeduitstortingen borsten, billen en benen];
 14. Kinderen kunnen geslachtsziekten hebben [herpes, A.I.D.S., canida, tridiomonas, gardirella en zwangerschap];
 15. Kinderen kunnen andere lichamelijke klachten vertonen [verwijding van vagina of anus, pijn in buik, aandoeningen aan blaas- en urinewegen, angst voor aanraking door mannen, ademhalingsproblemen, luchthappen, astma, hoofdpijnen, verlamming, gevoelloosheid en hernia];
 16. Kinderen kunnen psychische klachten vertonen [angst voor uitkleden in het bijzijn van, billen en benen stijf tegen elkaar houden,  niet durven te bewegen, negatief lichaamsbeeld, ineens hoge actieve seksualiteit, excessieve masturbatie, prostitutie, angst voor mannen];
 17. Kinderen hebben ineens gezinsproblemen, bv. bij incest [angst om naar huis te gaan, zijn te vroeg op school of blijven veel te lang na].

 

Want.....: "Jij bent in jouw jeugd seksueel misbruikt. Dat heeft een stempel op jou gedrukt. In sommige opzichten ben jij er sterker door geworden. In andere opzichten heeft het jouw leven moeilijker gemaakt. Jij weet nu dat je veel kunt doen om te herstellen van de negatieve gevolgen van het seksueel misbruik.  Het is aan jou om jouw leven anders in te richten, als jij dat wilt.

· Jij kunt het ALLEEN doen of HULP INROEPEN.

·  Jij kunt wel degelijk anders leren denken, voelen en handelen.

·    Jij bent géén hulpeloos slachtoffer meer.


De gevolgen voor seksueel misbruikte mannen die genoemd worden door de verschillende auteurs

 

Auteurs:

 

 

Gevolgen:

Peeters- Thijssen (1990)

Geertzen (1994)

Dijkstra

(1996)

Donner

(1998)

Blitz (1998)

VSK

(1999)

Holmes en Slap (1998)

Clarke en Pearson (2000)

Totaal

Laag zelfbeeld

+

+

+

-

+

+

+

+

7

Depressie

+

+

+

-

-

+

+

-

5

Lage

zelfwaardering

+

+

+

-

-

+

+

+

6

Suïcidale gedachten

+

-

+

-

-

+

+

-

4

Automutilatie

+

+

+

-

-

+

-

-

4

Angsten

-

+

+

+

-

+

+

-

5

Slaapproblemen

-

+

-

+

-

+

-

-

3

Eetstoornissen

-

+

-

-

+

-

+

-

3

PTSS

-

+

-

-

-

-

+

+

3

Schuldgevoelens

-

+

+

-

-

+

-

+

4

Concentratie

problemen

-

+

-

-

-

-

-

-

1

Gespannenheid

-

+

-

-

-

-

-

-

1

Seksuele problemen

-

+

+

+

-

+

+

+

6

Agressie

-

-

+

+

+

+

+

+

6

Somatisatie

-

-

+

-

-

-

+

-

2

Homofobie

-

-

-

+

-

-

-

+

2

Lichamelijke vervreemding

-

-

-

+

+

+

-

-

3

Verslaving

-

-

-

-

+

-

+

-

2

Dissociatie

-

-

-

-

-

+

+

-

2