Naast de Stadhouder Methodiek zijn er natuurlijk verschillende andere methodieken,

zoals de Pesso Methodiek, EMDR,

Hapto Therapie, Hypno Therapie, Incestplegers,

Spel Therapie, Speyer Therapie en Video-gestalt Therapie.

 

Hieronder kunt u de navolgende korte beschrijvingen lezen e/of downloaden.

Download
PESSO Methodiek
Doelgroep:
De therapie is bedoeld voor mensen met vroege ontwikkelingstekorten of trauma’s die zich mentaal maar ook als lichamelijke
ervaring in het heden manifesteren.

Bronvermelding: www.pesso.nl
Pesso methodiek.doc
Microsoft Word document 36.0 KB

Download
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
Korte samenvatting:
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Doelstelling: EMDR is erop gericht om een vervelende herinnering terug te halen en te verwerken.
Doelgroep:
Voor mensen die een shockerende ervaring hebben meegemaakt, zoals een auto- ongeval, seksueel misbruik, mishandeling, verlies van een geliefde, verkrachting, enz.

Bronvermelding: www.emdr.nl/
Samenvatting EMDR.doc
Microsoft Word document 29.5 KB

Download
Haptotherapie
Korte samenvatting: Haptotherapie

Doelstelling: Het op gang brengen van of het helpen herstellen van de vanzelfsprekende bevestigende wisselwerking tussen het individu en zijn omgeving.
Doelgroep: Mensen met vragen omtrent kwaliteit van leven en met emotionele problemen, waarbij er een verstoring is in het evenwicht tussen draagkracht/veerkracht en draaglast. Deze emotionele problemen kunnen in relatie staan tot lichamelijke disfuncties, psychosociale disfuncties of intrapsychische disfuncties.

Bronvermelding: www.haptotherapeuten-vvh.nl
Samenvatting Haptotherapie.doc
Microsoft Word document 28.5 KB

Download
Hypnotherapie
Korte samenvatting: Hypnotherapie

Doelgroep: Hypnotherapie is o.a. geschikt voor mensen die te kampen hebben met psychische problemen, trauma’s moeten verwerken, seksuele problemen hebben, inzicht willen krijgen in de eigen persoonlijkheid en mogelijkheden, enz.

Bronvermelding: www.hypnotherapie.nl
Samenvatting Hypnotherapie.doc
Microsoft Word document 27.5 KB

Download
De behandeling van incestplegers
Korte samenvatting: De behandeling van incestplegers

Doelgroep: Mannelijke incestplegers en de begeleiding van zijn zoon en/of dochter.

Doelstelling: Het doel van de opgelegde behandeling is met opzet beperkt gehouden, conform het hoofdcriterium waarop de pleger later beoordeeld zal worden: het voorkomen van herhaling van een misdrijf. Nevendoel is de ondersteuning van de begeleiding van de dochter en/of zoon, waarin het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor de incest door de vader het belangrijkste element is.

Bronvermeldingen: Baartman, H., Burgess, A., Rümke, C. (1990) Incest en hulpverlening, preventie en voorlichting, kinderbescherming/politie/justitie, diagnostiek/hulpverlening, wetenschappelijk onderzoek. Acco, Amersvoort/Leuven
Samenvatting Incestplegers.doc
Microsoft Word document 26.0 KB

Download
Speltherapie
Korte samenvatting: Speltherapie

Doelgroep: Ernstig seksueel misbruikte kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar.

Doelstelling: Spel is voor jonge kinderen de natuurlijkste manier van communiceren en tevens de vorm waarin zij hun belevingswereld het beste tot uitdrukking kunnen brengen.

Bronvermeldingen: Bruinsma, F. (1994) Incesthulpverlening. Diagnostiek, opvang en behandeling van incest. SWP Utrecht
Samenvatting Speltherapie.doc
Microsoft Word document 23.5 KB

Download
Speyertherapie
Korte samenvatting: Speyertherapie

Doelstelling: Onverwerkte emoties naar buiten laten komen, diep inzicht in jezelf krijgen en weer in contact komen met je gevoel.

Doelgroep: Voorwaarde voor een succesvolle therapie is, dat de huidige problematiek een weerspiegeling is van de problemen die men als kind (vaak onbewust) al ondervond. Speyertherapie kan uitkomst bieden bij: Emotionele problemen (stress, depressies), Relatieproblemen (problemen in gezin, studie of werk), Angsten (verlatingsangst, fobieën), Seksuele problemen (storingen of geremdheid in de seksuele beleving, die niet het gevolg zijn van lichamelijke klachten of afwijkingen) of Psychosomatische klachten (lichamelijke klachten die door psychische oorzaak geactiveerd lijken te worden).

Bronvermelding: www.speyerinstituut.nl
Samenvatting Speyertherapie.doc
Microsoft Word document 29.5 KB

Download
Video-gestalt Therapie
Korte samenvatting: Video-gestalttherapie

Doelgroep: Slachtoffers van seksueel misbruik. Dit kunnen zowel mannen, vrouwen als jongeren en kinderen zijn.

Doelstelling: Een cliënt wordt onder hypnose gebracht. Hierdoor wordt de cliënt teruggebracht naar zijn verdrongen en pijnlijke ervaringen. Met behulp van hypnose, waarbij de cliënt zich bewust blijft van zijn gevoelens, gedragen omgeving, kunnen de blokkades in het lichaam worden opgespoord. Zo kunnen zij opnieuw worden ervaren en kan worden nagegaan waar zij zich in het lichaam voordoen, zodat de situatie waarin ze zijn ontstaan kan worden erkend. Ook wordt bij deze therapie gebruikt voor de non-verbale boodschappen die de cliënt zend tijdens het verhoor.

Bronvermeldingen: Platvoet, A., Dubbink, A. (1998) Incest: hun zorg, jouw zorg. Wolters-Noordhoff Groningen
Samenvatting Video-gestalttherapie.doc
Microsoft Word document 25.5 KB