De Familielijn van Stadhouder Methodiek:

 

De volgende stap is de familielijn:

 

Hierover wordt de cliënt gevraagd wat te vertellen over zijn kant van de familie. Broers en zussen; neven en nichtjes; ooms en tantes en opa’s en oma’s. Hoe oud zij zijn en hun voornaam en vooral hoe de relatie is tussen de cliënt en het familielid.

 

                     Wanneer ben jij geboren?                                 Antwoord:

                        Hoeveel broers en zussen heb jij?                        Antwoord:

                        Wat zijn de namen van hen en het geboortejaar?        Antwoord:

                        Wanneer zijn jouw vader en moeder geboren?            Antwoord:

                        Wat zijn de namen van hen en het geboortejaar?        Antwoord:

                        Hoe is de relatie tussen jouw broers?                    Antwoord:

                        Hoe is de relatie tussen jouw zussen?                    Antwoord:

                        Hoe is de relatie tussen jouw vader?                     Antwoord:

                        Hoe is de relatie tussen jouw moeder?                   Antwoord:

                        Hoe is de relatie tussen jouw andere familieleden:

                              ooms, tantes, neven, nichten, enz.?                                                                Antwoord: 

 

....en zo gaat het vraag en antwoordspel verder, waardoor de ervaringsdeskundige meer inzicht krijgt in de familiebanden en de onderlinge relaties en verstandhoudingen.