De Volgende Stap Van Stadhouder Methodiek:

 

De volgende stap is de ontwikkelingslijn. Hierover wordt de cliënt gevraagd wat te vertellen over zijn ontwikkeling, opleidingen en keuzes gemaakt tijdens die opleiding. Probeer zoveel mogelijk informatie te krijgen over zijn ontwikkeling en hoe hij deze ontwikkeling heeft ervaren en hoe met die ervaringen is omgegaan.

          Wanneer ging jij naar de kleuterschool – basisschool?                                 Antwoord:

          Heb jij de school ineens doorlopen, wel eens blijven zitten, zo ja waarom?          Antwoord:

          Heb jij op de basisschool ook seksuele voorlichting gehad, zo ja: 

        hoe ging dat dan en zo nee, weet je waarom niet?                                     Antwoord:

          Had jij vriendjes en/of vriendinnetjes op school?                                      Antwoord:

          Wat heb jij ná de basisschool gedaan?                                                 Antwoord:

          Welke richting / school koos jij toen uit?                                              Antwoord: