Doctoraal Onderzoek Hella Gubbens & Michelle Pfitsch

© maart 1999

In het kader van de studie klinische psychologie, tracé victimologie en depressiviteit, hebben wij onderzoek verricht naar de gevolgen van seksueel misbruik bij jongens èn mannen, in het bijzonder de seksuele identiteitsverwarring. Voor ons was dit onderzoek een leerzame, intensieve en bij tijd en wijle aangrijpende ervaring. Op deze plaats willen wij graag verschillende mensen bedanken die hebben geholpen dit onderzoek te realiseren. Allereerst gaat onze grote dank uit naar de elf [11] mannen, die bereid waren over zichzelf en hun ervaringen te vertellen. Ook danken wij de hulpverleners die geholpen hebben met het werven van respondenten. Voor de begeleiding van dit onderzoek willen wij dr. A.X. van Naerssen bedanken. Zijn kundige adviezen en zijn expertise op het gebied van seksualiteit en seksueel misbruik, zijn een grote stimulans geweest om het onderzoek tot een goed einde te brengen.  

 

Utrecht, maart 1999-08-05 Michelle Pfitsch Hella Gubbens


Stadhouder - Methodiek,

Auteur: ©J.M.A. Stadhouder © 2017

Dit is een boekje dat u meer vertelt over het man zijn; over seksueel misbruik van jongens door mannen en over de werkwijze van de ervaringsdeskundige van stichting Schouder Aan Schouder [SAS2000].

Het beschrijft het stappenplan vanaf de dag dat je geboren bent, tot en met vandaag en geeft je ook een blik in de toekomst. Het boekje over de Methodiek is door de auteur J.M.A. Stadhouder geschreven.

€ 9,99


Scriptie van Jessica Jager © 1996

 

 

&

‘Echte jongens èn mannen overkomt het niet’

Seksueel Misbruik bij Jongens èn Mannen

 

 

© Jessica Jager mei 1997 & Jos Stadhouder augustus 1997

***********************************************

 

scriptiebegeleiders: Ad Slob & Leni van Remmerden