Dit werkstuk werd gemaakt door:

 

Namen:            Josine Kersten & Lonneke Jansen

Klas:                ALC 4 G

Richting:           Assistent Marketing & Communicatie

Datum: december 2000

Vak:                Mens & Maatschappij

 

Vakdocent:      Dhr. R. Hesseling

 

GEDICHT VAN ARTHUR

 

Ik ben lucht voor mijn vader.

In een hoekje getrapt en vergeten.

 

Ik ben niets, ik ben niemand.

En nergens toe in staat, dan te janken in mijn slaap.

 

Zie mij, kijk maar goed.

Van voor en achter, ik spring in het rond.

 

Maar daaronder, koud en kil.

Warmte ken ik niet, want ik ben de lucht die ik adem niet waard.

 

Arthur.

 

 Jaarlijks worden er zo’n 50.000 kinderen seksueel misbruikt. Dat is 1 op de 1.000 kinderen! En dit getal is gebaseerd op de bekend staande gevallen. Van buiten is er nikt te zien, maar van binnen…! Vaak leeft het kind in een eigen wereldje. Het staat met de rug tegen de muur. Er is niemand die ziet wat er achter de gordijnen gebeurd.

 

Seksueel misbruik is taboe. Er is vaak te weinig bekend over dit onderwerp. Er moeten betere wetten komen; meer voorlichting worden gegeven en er moet betere bescherming voor het kind komen [begin november 2000 is er een wetsvoorstel gedaan aan de 2e Kamer].

 

HET HELE VERSLAG KUNT U AANVRAGEN!

  

 

Hopen dat dit effect heeft …! 


DIT IS EEN SCRIPTIE VAN PETER CASEM © 2003

 

Tijdens mijn studie is er slechts incidenteel aandacht besteed aan seksueel misbruik. Hierbij  is het mij opgevallen dat in de literatuur omtrent seksueel misbruik die besproken werd, het in bijna alle gevallen gaat om een mannelijke dader en een vrouwelijk slachtoffer.

Ik betwijfelde bij aanvang van het schrijven van deze scriptie of het aantal mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik echt zo gering was als gesteld tijdens de lessen. Als dit echter niet zo is, dient er dan een sekse-specifieke benadering dan wel behandeling te komen?

Daarom schrijf ik deze scriptie ook om meer duidelijkheid te krijgen over het signaleren en behandelen dan wel begeleiden van mannen met een seksueel misbruik verleden.

Tevens is het mijn doel om werkers door middel van deze website een theoretische achtergrond aan te reiken met een praktisch kader. Aan de hand van bovenstaande kan ik de volgende doelstelling formuleren: door middel van literatuurstudie wil ik er achterkomen of er binnen instellingen een sekse-specifieke benadering  noodzakelijk is voor het signaleren van en de hulpverlening aan mannelijke slachtoffers van seksueel.

 

 

DEZE VOLLEDIGE SCRIPTIE KUNT U AANVRAGEN!


DEZE SCRIPTIE IS VAN BRAB BOER © 2004

De Toren!! Aan het begin van dit project 'werkstuk BodyMind' besloot ik een Tarotkaart te trekken. Het was de Toren: een kaart die door velen als bedreigend ervaren wordt. Maar ik weet inmiddels dat de kaart juist een nieuw begin in luidt. Niet negatief maar wel een nieuw begin dat ingrijpende gevolgen heeft. Ik probeer deze kaart dan ook te zien als een hint naar het betekenis geven aan de ingrijpende ervaringen waarover deze verhandeling gaat.

Uiteindelijk is toch het doel van 'verwerking van seksueel misbruik': het geven van betekenis aan de ervaringen.

 

U KUNT DE VOLLEDIGE SCRIPTIE AANVRAGEN !