Seksueel Misbruik van een zangkoor door de dirigent: