Protocol Seksueel Misbruik van Kinderen

 

 

Gebruiksaanwijzing

 

 

 

Dit protocol is ontwikkeld door afdelingen PR & Voorlichting van AMK Noord Holland en AMK Amsterdam. Diverse instellingen hebben hun bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het protocol.

 Het protocol dient als raamwerk. Zo kan elke instelling een protocol op maat maken dat past bij de eigen organisatie. Vanuit praktisch oogpunt bieden wij dit protocol zoveel mogelijk via de e-mail aan, zodat je het document zelf op de computer kan bewerken.

 Dit protocol is kosteloos. Wel vragen wij feedback over de inhoud en werkzaamheid van het protocol. Reacties op het protocol kun je sturen naar: protocolkm@zonnet.nl

 Alle tekst van het protocol mag letterlijk overgenomen worden of worden bewerkt, onder de voorwaarde dat dit protocol als bron wordt vermeld (Bron: Protocol Kindermishandeling voor beroepskrachten die werken met kinderen van 0-12 jaar, I. Leeuwenburgh en A. Dijkhuis, 2002, AMK Amsterdam & AMK Noord Holland).

 Wij hebben tot doel dit protocol zo laagdrempelig mogelijk te verspreiden. Wij beogen geen winstbejag en stellen het op prijs als gebruikers van dit protocol dit uitgangspunt onderschrijven.

 Elk jaar zullen wij het protocol evalueren en zonodig bijstellen. Wij willen hiervoor graag ook jouw reactie meenemen. Jaarlijks is de laatste versie op te vragen bij protocolkm@zonnet.nl

 Dit protocol is overgenomen en is bewerkt door ervaringsdeskundige J. M. A. Stadhouder, voorzitter en mede-oprichter van de stichting Schouder Aan Schouder, te Spijkenisse.

 

 Anja Dijkhuis -072-5672320

Ingrid Leeuwenburgh - 020-5711911

 

(Jos Stadhouder 0181.844.239)


Je Mag Slachtoffer Zijn 2007.

 

In onze cultuur betekent man-zijn géén emoties uiten. Het betekent dat mannen niet mogen huilen, dat ze geen slachtoffer mogen zijn en dat mannen zelfstandig en onafhankelijk zijn en dat ze alles alléén kunnen, zonder hulp te vragen. Maar ook mannen kunnen in hun jeugd ernstig beschadigd raken, ook zíj kunnen getraumatiseerd raken. Als mannen de coderingen, die binnen onze maatschappij over mannen gelden, hanteren, zoeken zij inderdaad geen steun of hulp bij het verwerken bij hun trauma, maar dan zullen zij ook niet helen. Indien een man hulp zoekt bij het verwerken van zijn trauma, is het een ‘mietje’, een ‘zielig’ figuur.

 

Met de woorden: ‘je mag slachtoffer zijn’ die wij gekozen hebben als titel voor deze scriptie, gaan wij in tegen de mannelijkheidscodering die geldt binnen onze westerse cultuur. Misvattingen, taboes en de mannelijkheidscoderingen omtrent seksualiteit, slachtoffer zijn, hulp vragen en seksueel geweld maken het voor seksueel misbruikte jongens (en mannen) vaak erg moeilijk om hierover met anderen te praten.

Ook jongens kunnen in hun jeugd ernstig getraumatiseerd raken en kunnen hulp nodig hebben bij het verwerken van deze traumatische ervaring(en). Als zij (vaak op latere leeftijd) het trauma verwerkt hebben en het een plekje hebben kunnen geven, stelt het hen in staat weer te gaan leven, omdat een man voor het verwerken van de traumatische gebeurtenis(sen) vaak niet lééft, maar probeert te óverleven.

Met de boodschap in onze titel willen wij aangeven dat ook mannen slachtoffer mogen zijn, dat óók zij hulp mogen vragen, net zoals vrouwen dit mogen, zonder een ‘zwak’ persoon te zijn.

 

Geertje Kleine Schaars & Nadja Dijk

 Afstudeerscriptie Maatschappelijk Werk & Dienstverlening

 

Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle, 2007

Sc