Our Story                       Mijn verhaal

Het verhaal van Remi

 

Het seksueel misbruik van.......

Ik ben seksueel misbruikt op mijn 11-jarige leeftijd. Pedofiele onderwijzer heeft mij misbruikt. Hij ging mee met een groep jongeren  [14 stuks] + leraar mee voor een Europese tocht. Alles was geregeld. Zijn fantastisch onthaald in Parijs. Het was indrukwekkend. Download
Ik ben seksueel misbruikt door.....?
U kunt het verhaal downloaden, doch vergeet niet de stichting een kleine bijdrage te geven op rekeningnummer van:
J.M.A. STADHOUDER t.n.v. SAS2000, NL43.ABNA.0469.1978.16, U helpt hiermede de lotgenoten, 700.000 mannen, die seksueel misbruikt zijn geweest in hun jeugd door andere volwassen mannen.
Het verhaal van Remi [11].docx
Microsoft Word document 15.3 KB